bergvarme

Hent energien fra din egen tomt, miljøvennlig og besparende

Hvordan fungerer bergvarme?
Et bergvarmeanlegg henter opp energi som er lagret i grunnen, energien stammer fra solen som varmer opp jordoverflaten, og til dels energi som kommer fra jordens indre. Varme hentes opp via en eller flere energibrønner som bores loddrett ned i fjell under bakken. Det legges en kollektorslange i brønnene som sirkulerer frostfri væske inn i en varmepumpe, som henter ut varmen fra væsken. Dette blir kalt en væske vann varmepumpe.

Hovedkomponenter i et bergvarmeanlegg
1. Energibrønn med kollektorslange
2. Bergvarmepumpe
3. Varmeavgiver (radiatoranlegg, gulvvarme og lignende)

Hvem kan få bergvarme?
Stort sett alle type bygg kan få bergvarme. Det er en stor fordel med tilgjengelig hage eller gårdsplass for plassering av energibrønner, de legges ofte under parkeringsplasser og fortau også. Brønnene blir gjemt under bakkeniva. Bygget bør ha et vannbårent varmeanlegg, med radiatorer, gulvvarme eller oppvarmet ventilasjonsluft. Bergvarme brukes også for å varme opp varmtvann, det benyttes ofte bergvarme til bygg med felles varmtvann, selv om det har oppvarming fra andre kilder.

Hvorfor velge bergvarme?
De fleste velger bergvarme fordi det gir en besparelse på 60-80% av byggets energiforbruk til oppvarming og varmtvann. Det er også en miljøvennlig energikilde fra egen eiendom, som gir like mye varme når man trenger det mest, til sammenligning med en luft-vann varmepumpe som har mindre å hente fra uteluft når man trenger mest varme innendørs.

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering, installering og innregulering har stor betydning for den endelige besparelsen. Spør oss gjerne om referanser på bygg som er lignende ditt bygg og anlegg.