drift og service

Sørger for optimal besparelse og stabilitet

Ta vare på anlegget ditt
Et varmeanlegg trenger vedlikehold for å fungere som det er tenkt, akkurat som et kjøretøy som trenger oljeskift, dekkskift og utbytte av bevegelige slitedeler. Det kan fungere lenge uten ettersyn, men med litt pleie vil det fungere mye lenger, levere den lønnsomheten det er bygget for og unngå unødvendige stopp – når du trenger det minst. Der hvor service ikke har blitt gjort på en stund vil man oppleve stor bedring på stabilitet og besparelse etter en service.

Vi leverer komplette anlegg, service, overvåkning med fjernstyring og driftsavtaler på alle typer varmeanlegg for bygg større enn 1000m2. Dette utfører vi med våre egne fyringsteknikere, elektrikere og rørleggere som har lang erfaring og kompetanse på store varmeanlegg.

Typiske ting vi gjør på en service er
Avlesninger av loggfiler og energimålere, regner ut anleggets faktiske driftsøkonomi der det ikke er installert overvåkningssystem fra oss. Renser siler, filtere og magnetfiltere på varm og kald side, tømmer og kontrollerer ekspansjonssystemer på varm og kald side. Kontroll og evt. Etterfylling av diverse væsker. Kontroll av vannkvalitet i anlegget og vurderer behovet for tiltak. Vi gjør også en visuell kontroll av de fleste komponenter.