prosjekter

 • Serviceavtaler på over 100 varmesentraler

  Nå har vi passert 100 serviceavtaler på varmeanlegg, stort sett til borettslag, sameier og næringsbygg. Det er gode nyheter for alle involverte! Vi kan drive effektivt og hele tiden finne de beste finjusteringene, og vi opplever veldig få driftsproblemer, høy besparelse og sikrer lang levetid. Ta gjerne kontakt med oss for å få tilbud på en skikkelig bra serviceavtale.

 • Energieffektivisering i 600 leiligheter

  Montering av styringssystemer på 17 undersentraler for å gjøre fjernvarmen mer energieffektiv. Vi har også satt inn målere i alle leilighetene for å balansere varmen i byggene, som har stor variasjon i temperatur og derav høyt forbruk.

 • Bergvarmeprosjekt, sameie i Bærum

  Sameie som fyrer med bioolje går over til bergvarme. Vi borer 12 brønner på 320 meter og installerer bergvarmepumper som forsyner byggene med varme og varmtvann. Typisk for slike prosjekter er 65% besparelse i energiutgifter og lavere utgifter til driften.

 • Bergvarmepumper på avkastluft

  Borettslag på ca. 150 leiligheter i Oslo fyrer i dag med fjernvarme. Vi skal levere 4 Thermia Mega XL bergvarmepumper som gjenbruker avkastluft i stedet for å borre brønner, den varme luften ville ellers gått rett ut, men vil nå gå til varme og varmtvann. Overraskende høy besparelse på lignende prosjekter vi har levert før, 30-40%. Leveres med vårt eget SD-anlegg som overvåker drift og gir rapporter om besparelse.

 • Her kommer mer av våre prosjekter

  Vi noterer hva vi sysler med og knipser et bilde