bioolje

Fyring med bioolje er et godt og trygt alternativ, også som backup til andre energikilder

Biofyringsolje
Biolje er en olje basert på resirkulerte biologiske oljer, for eksempel fra fiskenæringen, det kan også være fra animalske kilder og planter. Oljen blir ansett som en fornybar energikilde, fyring med biolje er derfor et mer miljøvennlig alternativ enn fossil olje, og blir ofte kalt biofyringsolje.

Vi gjør ombygging av oljekjeler, service og vedlikehold av oljefyrte fyringsanlegg. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud på serviceavtale