Vi har lang erfaring med installasjon, drift, overvåkning og effektivisering av de fleste typer varmeanlegg og energisentraler. Vi brenner for skikkelig god service og miljøvennlige løsninger.

varmeanlegg

Vi leverer komplette anlegg, service, ettersyn, overvåkning, energirapporter, rådgivning og driftsavtaler på alle typer varmeanlegg for bygg over ca. 1000 m2

prosjekter

Bergvarme, 34 000 m2, Oslo

– Komplett bergvarmeinstallasjon
– Kjøling via 13 ventilasjonsbatterier

– Passiv og aktiv kjølefunksjon
– Energilagring i brønner

– Varme og varmtvann

– 5 stk. Thermia Mega XL varmepumper
– SD-anlegg
– Oppgraderte parkområder
– Over 70% besparelse


Bergvarme, 22 brønner. Sameie i Bærum

– Komplett bergvarmeinstallasjon
– 22 energibrønner

– Varme og varmtvann

– 2 stk. Thermia Mega XL varmepumper

– Ca. 65% besparelse

Sameie som fyrer med bioolje går over til bergvarme. Vi borer 22 brønner og installerer bergvarmepumper fra Thermia som forsyner byggene med varme og varmtvann.

Bergvarme, 6 brønner. Sameie Oslo

– Komplett bergvarmeinstallasjon
– 6 energibrønner, 300-360 meter per brønn

– Varme og varmtvann

– Thermia Mega XL varmepumpe

– Ca. 65% besparelse

Sameie på kampen som fyrer med el-kjele går over til bergvarme. Vi borer 6 brønner ut mot gaten, installerer komplett anlegg i fyringssesong, kun 8 timer uten drift på anlegget ved omkobling. Varme og varmtvann.

Energisparing, borettslag Oslo

– Borettslag, 600 leiligheter
– 17 undersentraler

– SD-anlegg fra Dråpe

– Energiovervåkning
– Varmtvannsmåling
– 20% besparelse

Vi installerer målere i alle leiligheter for optimal justering av varmeanlegget. I tillegg måles alle tappevannforbruk for bedre kontroll på overforbruk. Styres av 17 SD-anlegg laget av Dråpe.

Solcelle- og varmepumpeanlegg, Oslo

– 5 NIBE luft/vann varmepumpe
– 104 stk. solcellepaneler
– SD- anlegg fra Dråpe
– Lagring av solcelleenergi i tanker

Vi bygger nytt solcelle- og varmpeumpeanlegg i boligblokk i Oslo. Hele anlegget heises opp og monteres på taket. SD anlegget sørger for lagring av solenergi i tanker når dette lønner seg foran å selge eller bruke tilgjengelig solenergi.

Lagring av energi i tappevannstanker

– Borettslag, 700+ leiligheter
– SD- anlegg fra Dråpe
– Lagring av solcelleenergi i tanker

Vi leverer styring/SD-anlegg som bruker overskuddsenergi fra solcelleanlegg til produksjon av tappevann og lagrer det varme vannet til når man faktisk trenger det.

14.000 liter til 313 leiligheter, Oslo

– Oppgradering av 5 tekniske fyrrom
– Thermia WTC tanker

– SD-anlegg/energiovervåkning
– Spiralberedere tilpasset bergvarme

Sameie med 313 leiligheter har bergvarme i dag, med utdaterte produksjonstanker for tappevann. Vi bytter disse og røropplegg med mer kapasitet og tanker tilpasset bergvarme, for optimal drift og virkningsgrad for bergvarmeanlegget.

Bergvarme, næringsbygg Oslo

– Komplett bergvarmeinstallasjon
– 2 x 360 meter energibrønner
– Thermia Mega bergvarmepumpe
– Ny el-kjele for backup og spisslast

Næringsbygg som fyrer med el-kjele går over til bergvarme for ca. 65% besparelse av betalt energiforbruk.

Væske/vann varmepumper, Oslo

– 352 kW væske/vann varmepumper
– 7 avtrekksaggregat
– 4 stk. SD-anlegg fra Dråpe


Borettslag i Oslo med fjernvarme. Vi henter energi fra avtrekksluften som forsyner varmepumper med energi, gjenbruk av energi til varme og varmtvann.

900 kW el-kjele, næringsbygg Oslo

– Sveise om rørstrekk
– Ny 900 kW el-kjele
– Komplett leveranse og igangkjøring


Næringsbygg i Oslo skifter ut gammel el-kjele. For å gjøre dette måtte vi tilpasse en del rør, vi sveiser som regel med TIG på våre oppdrag.

Væske/vann gjenbruk, 160 leil. borettslag

– Gjenbruk av avkastluft
– Thermia Mega til varme og tappevann
– Komplett leveranse og igangkjøring


Som mange andre kaster borettslaget masse energi med sin avkastluft, denne henter vi og gjenbruker med væske/vann varmepumpe, som leverer det tilbake til borettslaget som varmt tappevann og varme.

Overvåkning av over 80 energisentraler

– Egenutviklet anlegg for overvåkning
– Styrer i dag bygg fra 2.500-25.000 m2
– Automatiske justeringer for besparelse

– Styring av varmekurver og backup


Systemet gir en god oversikt over forbruk, virkningsgrad og avdekker mange enkle grep for energisparing. Det gjør også jobben med feilsøking og starter backupløsninger så brukere ikke trenger å fryse.

500 serviceoppdrag


I februar 2023 passerte vi hittil 530 serviceoppdrag på varmeanlegg utenom prosjekter og serviceavtaler. Mange av disse er oppdrag for å fikse andres anlegg, rådgivning og prosjektering.

Gjenbruk av avkastluft


Et borettslag på 12 etg. som fyrer med fjernvarme kastet 22 graders luft ut konstant, varme som er laget av lokale restresurser som avfall, avløpsvarme og varmepumper. Vårt anlegg gjør at noe av denne varmen sendes tilbake i bygget i stedet for rett ut, det må være riktig å ta vare på en så fin ressurs som fjernvarme er og ikke la det gå til spille eller bruke mer energi enn nødvendig.

drift- og serviceavtaler

109 service- og driftsavtaler på bygg

August 2022 passerte vi 109 service- og driftsavtaler for varmeanlegg og varmesentraler til borettslag, sameier, offentlige bygg, næringsbygg og fabrikker.

Vi overvåker virkningsgrad, gjør service og vedlikehold på bergvarmeanlegg, avtrekksvarmepumper, olje/biooljekjeler, gasskjeler, fjernvarmesentraler o.l.

Sameie sparer 1 028 354 kWh i året
– 700 kW bergvarme
– 8 stk. Thermia Mega XL

– Årlig besparelse 1 028 354 kWh

Vi drifter og overvåker varmeanlegget for å opprettholde maksimal besparelse og driftsikkerhet. Her benyttes et egetutviklet SD-anlegg som styrer el-kjele, varmepumper, kjøling og biooljefyr.


Sameie service og driftsavtale, 180 kW
– 3. stk NIBE 1345-60
– Tørrkjøler som henter energi

– SD anlegg

Dette anlegget går godt med en brønnpark som får hjelp av en tørrkjøler. Overvåkes via vårt SD-anlegg og service ved faste intervaller og behov.


Driftsavtale 200kW bergvarme, 26 brønner
– 26 energibrønner
– 5. stk NIBE 1345, 3 fyrrom

– 3. stk el-kjeler
– Biooljekjeler

– SD anlegg

Dette anlegget sparer ca. 65% og leverer varme til over 150 leiligheter i 6 blokker. Gode varmepumper fra NIBE, vakuumutluftere, magnetfiltere og annet utstyr for god drift.


kommende prosjekter

Bergvarme, Sameie Oslo
– 4 energibrønner
– 1. stk Thermia Mega M

– Varme og varmtvann
– Lite sameie på ca. 1000 m2Vi starter opp dette prosjektet i 2024Bergvarme i kunstsenter, 10 000 m2
– 3. stk Thermia Mega XL
– Automatikk for styring av varmeanlegg

– Frikjøling fra energibrønner
– EnergiovervåkningProsjektet i Bærum starter opp i 2024Bergvarme, 209 leiligheter, Oslo
– 7 tekniske rom
– Thermia Mega varmepumper

– SD-anlegg, energiovervåkningProsjektet er startet på, montering av utstyr starter i januar 2024.


13 bygg, 256 leiligheter, Oslo
– Bergvarme, 8 Thermia Mega

– SD-anlegg, energiovervåkning
– Nytt nærvarmesystem
– Nytt radiatoropplegg
– Nye radiatorer i alle leiligheter
– 74% besparelse


Prosjektet starter i mars 2024.


Bergvarme, næringsbygg, Oslo
– Propanvarmepumper, 240 kW
– Oppvarming og kjøling
– Ombygging av teknisk rom


Prosjektet starter i mars 2024.


om oss

En liten gjeng fagfolk med spisskompetanse og erfaring fra over 3000 varmeanlegg, spesielt fra fornybare energikilder. Alle har minst 13 års erfaring fra varmeanlegg og energisentraler, deriblant ingeniørtjenester, totalentreprenør, og service på alle former for vannbårne varmeanlegg. Dråpe ble stiftet i September 2021.

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker du en gratis befaring? Ta gjerne kontakt med oss
post@draape.no
23383008
    Lenke til personvern https://draape.no/personvern