Energikartlegging

Kartlegging av energiforbruket i et bygg gir rett prioritering av tiltak

Energikartlegging


I en energikartleggingsfase identifiserer vi alt energiforbruk og avdekker mulighetene for energisparing. Når alt energiforbruk er kartlagt sammenligner vi forbruk med store mengder data vi har fra overvåkning av lignende bygg og normtall. Dette gir en rask og presis identifisering av tiltak som bør prioriteres, hva det vil koste og hvor mye det vil spare.