elektrokjele

Vi har mange referanser på store og små varmeanlegg, overvåkningsanlegg og servicekunder.

Hva gjør en elektrokjele?
Den varmer opp vannet i et varmeanlegg, som så sendes rundt i byggets radiatorer, gulvvarme eller annet vannbårent system. I veldig mange tilfeller blir en elektrokjele brukt som backup eller spisslast for varmepumpeanlegg, og noen ganger som eneste energikilde til et bygg. De kommer i forskjellige størrelser og dimensjoneres basert på behovet til bygget og kjelens funksjon i et varmeanlegg. Elektrokjele forkortes gjerne til el-kjele.