Overvåkning og fjernstyring

Overvåkning og energieffektivisering

Å ha kontroll på varmeanlegget sitt sørger for optimal besparelse og avdekking av feil før de betyr noe

Energieffektivisering


De fleste anlegg går uten merkbare driftsforstyrrelser, likevel oppleves energikostnadene som uforholdsvis høye. I mange bygg avdekkes for høy temperatur i deler av bygningen eller i enkelte leiligheter, ved nærmere ettersyn. Et vanlig problem er de delene av bygget som er og oppleves kaldere enn resten, veldig ofte blir hele varmeanlegget justert opp til å tilfredsstille de kaldeste delene av bygget, som et resultat blir de andre delene litt for varme. I noen tilfeller blir energien luftet ut for å senke temperaturen, dette er energi som lett kan spares!

Overvåkning av anlegget

I mange tilfeller overvåker vi hele anlegget med et system som leser av status for komponentene og fremstiller data for oss, systemet gjør også logiske kontroller og sammenligninger av innsamlet data,  det varsler oss om noe ser unormalt ut. På den måten får vi et godt innblikk i hvordan anlegget fungerer, og kan avdekke problemerområder som vi kan foreslå å fikse på for å få et bedre anlegg.

Overvåkning av besparelse på bergvarmeanlegg

Ved å måle avgitt energi og strømforbruk vil du se hva et bergvarmeanlegg sparer, den faktoren er veldig viktig å ha et forhold til.  Dataene sammenlignes med hva anlegget er designet for å levere. Hvis det er avvik er det viktig å lete etter forbedringspotensiale. Noen ganger ser vi anlegg som går med langt lavere besparelse enn hva det er laget for, av enkle feil i teknisk rom. Anleggene funker tilsynelatende som de skal, men eieren går glipp av store besparelser, noe som bør avdekkes så raskt som mulig. Med overvåkning og fjernstyring vil vi kunne holde øye med besparelsen, og i mange tilfeller forutsi kommende komponentutskifte, som kan planlegges i god tid og gjøres innenfor normal arbeidstid. I tilfeller hvor det kommer plutselig, er det gjerne kaldt ute og en døgnvakt må gjøre en midlertidig fiks i påvente av komponenter. Så det lønner seg alltid å sørge for best mulig kontroll over anlegget. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om overvåkning av deres anlegg, og relevante referanser.

Vanligvis ser våre SD-anlegg slik ut, med et skap montert i teknisk rom