Bergvarmeprosjekt, sameie i Bærum

Sameie som fyrer med bioolje går over til bergvarme. Vi borer 12 brønner på 320 meter og installerer bergvarmepumper som forsyner byggene med varme og varmtvann. Typisk for slike prosjekter er 65% besparelse i energiutgifter og lavere utgifter til driften.