Energieffektivisering i 600 leiligheter

Montering av styringssystemer på 17 undersentraler for å gjøre fjernvarmen mer energieffektiv. Vi har også satt inn målere i alle leilighetene for å balansere varmen i byggene, som har stor variasjon i temperatur og derav høyt forbruk.